• ZOBACZ NASZE NOWOŚCI!

WYDAWNICTWA
BESTSELLERY
Fuego y Palabra ziarno 0,5 kg
Fuego y Palabra ziarno 0,5 kg

70,00 zł

Estrella Fusión ziarno 0,5 kg
Estrella Fusión ziarno 0,5 kg

70,00 zł

Intergaláctico ziarno 0,5 kg
Intergaláctico ziarno 0,5 kg

70,00 zł

Równość nr 2/2022 Pieniądze
Równość nr 2/2022 Pieniądze

0,00 zł

Intergaláctico mielona 0,5 kg
Intergaláctico mielona 0,5 kg

70,00 zł

Równość nr 3/2022 Miasto - żywy organizm
Równość nr 3/2022 Miasto - żywy organizm

0,00 zł

Regulamin

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Sklep internetowy prowadzony jest przez Spółdzielnię „Ogniwo” z siedzibą w Krakowie (30-513), przy ul. Smolki 11A, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 494144, NIP: 6762472433, REGON: 123033777.

Sklep internetowy dostępny jest pod adresem sklep.ogniwo.org. W ramach prowadzonej działalności oferujemy takie produkty jak:

 • książki,
 • czasopisma,
 • kawę w paczkach,
 • gadżety.

Poniżej znajdziesz informacje na temat zasad korzystania z naszego sklepu oraz swoich uprawnieniach, w szczególności, gdy jesteś konsumentką.

 2. DEFINICJE

 Dla zapewnienia jasności oraz przejrzystości regulaminu przygotowaliśmy krótki słownik użytych w nim pojęć.

 • Klient - to Ty, będąc osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystając z naszego Sklepu jesteś naszym Klientem.
 • Konsumentka - jesteś nią, jeżeli jesteś osobą fizyczną a zakup, którego dokonujesz nie jest związany bezpośrednio z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Sklep internetowy lub Sklep - to nasz serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.ogniwo.org, w ramach którego możesz założyć Konto, przeglądać naszą ofertę oraz składać Zamówienia.
 • Produkty - to książki, magazyny, gazety oraz kawy lub inne przedmioty, które oferujemy Ci w ramach naszego Sklepu,
 • Konto - w celu ułatwienia śledzenia statusu swoich Zamówień oraz przeglądania i korzystania z oferty Sklepu umożliwiamy Ci założenie konta użytkownika,
 • Zamówienie - to Twoje oświadczenie woli, w ramach którego wskażesz Produkty, które kupujesz a my Ci je dostarczymy.

 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

W celu korzystania ze Sklepu internetowego potrzebujesz:

 • aktywnego łącza internetowego,
 • komputera, tabletu lub smartfona,
 • przeglądarki internetowej,
 • działającego konta poczty elektronicznej.

Nie wymagamy założenia Konta w celu przeglądania oferty Produktów ani składania Zamówień, jednakże umożliwiamy rejestrację w sklepie.

Rejestracja i utworzenie Konta jest całkowicie dobrowolna. Jednakże do założenia Konta konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej. Po utworzeniu Konta prześlemy na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej link, w celu potwierdzenia poprawności podanych danych i aktywacji Konta.

Do złożenia Zamówienia konieczne jest podanie:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu do doręczeń,
 • adresu poczty elektronicznej,
 • numeru telefonu.

W przypadku gdy Zamówienia będziesz dokonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej takiej osobowości poprosimy Cię o podanie:

 • nazwy,
 • adresu siedziby,
 • numeru NIP.

Używanie nazw lub treści w Sklepie lub w ramach Konta naruszających przepisy prawa, Regulamin lub wprowadzające w błąd będą przez Nas usuwane.

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY / ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wybranie w Sklepie Produktów, które chcesz kupić, dodanie ich do koszyka a następnie uzupełnienie „formularza zamówienia” lub zalogowanie się na Konto.

W trakcie składania Zamówienia poprosimy Cię o podanie liczby Produktów, wybranie sposobu płatności oraz dostawy. Zostaniesz poinformowana o cenie wybranych Produktów oraz koszcie dostawy.

Do złożenia Zamówienia, tj. zawarcia umowy sprzedaży, dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Ciebie powyższych warunków i zaakceptowania Regulaminu (chyba, że dokonujesz tego w ramach Konta, wówczas Regulamin został już przez Ciebie zaakceptowany).

Ceny, które podajemy w Sklepie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT w polskiej walucie. 

Po złożeniu Zamówienia dostaniesz na Twój adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą jego otrzymanie i zawarcie umowy sprzedaży.

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienia realizujemy w następujący sposób:

 • Wysyłka paczkomatem
 • Wysyłka krajowa i zagraniczna za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • Odbiór osobisty w Ogniwie

Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Deklarowany termin dostawy zależy od sposobu dostawy i zostaniesz o nim poinformowany w trakcie składania Zamówienia.

Akceptujemy następujące formy płatności:

 • Płatności Shoper
 • Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 • Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Realizujemy wyłącznie Zamówienia z miejscem doręczenia na terenie Polski. Ewentualne doręczenie poza granicami kraju możliwe jest w ramach indywidualnych ustaleń przy wykorzystaniu jednej z form kontaktu podanych wyżej.

6. REKLAMACJE

Produkty, które Ci dostarczamy powinny być bez wad, jednakże jeżeli to nam się nie uda lub uważasz, że otrzymany przez Ciebie Produkt posiada wady, możesz skorzystać z prawa do złożenia reklamacji.

Szczegółowe zasady naszej odpowiedzialności reguluje Kodeks cywilny, a w szczególności artykuły 556 – 576 tej ustawy dotyczącej tzw. rękojmi za wady.

Reklamacje możesz składać zarówno w formie elektronicznej na nasz adres e-mail: spoldzielniaogniwo@gmail.com oraz w formie pisemnej adresując ją: ul. Smolki 11A, 30-513 Kraków.

W reklamacji wskaż indywidualny numer Zamówienia, jakich Produktów dotyczy oraz na czym polega wada i kiedy powstała. Każda dodatkowa informacja dotycząca wady będzie dla nas przydatna przy rozpatrywaniu reklamacji, w szczególności zdjęcia ukazujące wadę.

Jeżeli nie obędzie się jednak bez zapoznania się z Produktem u nas w księgarni poinformujemy Cię o tym po otrzymaniu reklamacji.

Reklamację rozpatrujemy w terminie 14 dni, o podjętej decyzji poinformujemy Cię w formie pisemnej lub elektronicznej.

Jeżeli Twoje uwagi nie dotyczą Zamówionych Produktów a samego Sklepu możesz przesłać stosowną reklamację w wybranej przez siebie formie na adresy wskazane powyżej, rozpatrzymy ją w terminie 14 dni a o naszej decyzji poinformujemy Cię w tej samej formie co złożona reklamacja.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Jeżeli jesteś Konsumentką przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży (Zamówienia) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od chwili doręczenia Ci zamówionych Produktów. Po upływie tego terminu odstąpienie od umowy sprzedaży jest niemożliwe.

Do odstąpienia wystarczy, jak prześlesz nam jednoznaczne oświadczenie we wskazanym terminie, w dowolnej formie (pisemnej lub elektronicznej) na nasz adres: ul. Smolki 11A, 30-513 Kraków lub spoldzielniaogniwo@gmail.com Możesz też skorzystać z wzoru formularza, który zamieszczamy poniżej:

___

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

___

Dla celów identyfikacji Zamówienia konieczne jest podanie indywidualnego numeru Zamówienia, który przesłaliśmy wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży. W razie jego braku lub problemów z identyfikacją Zamówienia poprosimy Cię o jego podanie.

Zwrotu środków dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy Zamówieniu. Zwrotowi podlega cena Zamówienia wraz z kosztami dostawy. Koszty zwrotu Produktów ponosisz Ty. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą dokonamy zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, za pomocą której opłacono Zamówienie.

Pamiętaj, że w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży przyjmujemy tylko zwroty Produktów w stanie nienaruszonym. Z uwagi na właściwości niektórych Produktów skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy nie jest możliwe:

 • Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie mogą być zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po doręczeniu;
 • Produkty będące dziennikami, periodykami lub czasopismami, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Dla osób innych niż konsumentki i osób fizycznych, o których mowa w art. 5564 Kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje oraz porady uzyskasz u powiatowych rzeczników konsumentów, w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, u organizacji zajmujących się ochroną konsumentów oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/instytucje_konsumenckie.php. Rozstrzygnąć spór możesz również korzystając z platformy ODR dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl